Canlyniadau Etholiad for Merthyr Tydfil & Rhymney

UK Parliamentary General Election - Dydd Iau, 8fed Mehefin, 2017

Merthyr Tydfil & Rhymney - canlyniadau
Election Candidate Plaid pleidleisiau %
JONES Gerald Llafur Cymru 22407 67% Etholwyd
JORGENSEN Pauline Alison Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 6073 18% Ni etholwyd
KITCHER Amy Plaid Cymru - Party of Wales 2740 8% Ni etholwyd
ROWLANDS David John UKIP Wales 1484 4% Ni etholwyd
GRIFFIN Bob Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 841 3% Ni etholwyd
Crynodeb o bleidleisiau
Manylion Rhif
Seddi 1
Cyfanswm y pleidleisiau 33545
Etholwyr 55463
Nifer y papurau pleidleisio a gyhoeddwyd 33616
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 71
Nifer o bleidleisiau drwy'r post a anfonwyd 9236
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 7082
Nifer a bleidleisiodd 61%
Cyfran y pleidleisiau (%)
JONES Gerald 67% Etholwyd
JORGENSEN Pauline Alison 18% Ni etholwyd
KITCHER Amy 8% Ni etholwyd
ROWLANDS David John 4% Ni etholwyd
GRIFFIN Bob 3% Ni etholwyd
Graff canlyniadau
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadRhif
Dirymu oherwydd ansicrwydd neu heb eu marcio41
Pleidleisio dros fwy o Ymgeiswyr nag oedd gan y Pleidleisiwr yr hawl i wneud30
Cyfanswm a wrthodwyd71

 

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng h I L ll m N O P ph r rh s T th U w Y