Canlyniadau Etholiad for GURNOS

Gurnos Electoral By election - Dydd Iau, 26ain Gorffennaf, 2018

GURNOS - canlyniadau
Election Candidate Plaid pleidleisiau %
DAVIES Jeremy Islwyn Trevor Annibynnol 375 41% Etholwyd
HOOPER Allyn Lee Llafur Cymru 368 40% Ni etholwyd
SINGH Dillan Annibynnol 144 16% Ni etholwyd
ELLIS Laurel Elizabeth Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 32 3% Ni etholwyd
Crynodeb o bleidleisiau
Manylion Rhif
Seddi 1
Cyfanswm y pleidleisiau 919
Etholwyr 3452
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Cyfran y pleidleisiau (%)
DAVIES Jeremy Islwyn Trevor 41% Etholwyd
HOOPER Allyn Lee 40% Ni etholwyd
SINGH Dillan 16% Ni etholwyd
ELLIS Laurel Elizabeth 3% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadRhif
Dirymu oherwydd ansicrwydd neu heb eu marcio2
Pleidleisio dros fwy o Ymgeiswyr nag oedd gan y Pleidleisiwr yr hawl i wneud4
Cyfanswm a wrthodwyd6

 

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng h I L ll m N O P ph r rh s T th U w Y