Issue - meetings

July Delegated Report

Meeting: 14/09/2016 - Planning, Regulatory and Licensing (Item 305)

305 Rhestr Adroddiad Penderfyniad Dirprwyedig - 1 - 31 Gorffennaf 2016 / Delegated Decision Report List - 1 - 31 July 2016 pdf icon PDF 261 KB

Derbyn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol Lleoedd a Gweddnewid.

To receive report of the Corporate Director Place and Transformation. 

Minutes:

Resolved that:

 

The delegate Decision Report List for the period 1 to 31 July 2016 be received.

 

 


 

a to z of services
A B C D E F G H I J K L M N O P q R S T U V W x Y z