Issue details

GC - Special Council - Diwygio Diogelu Data - Y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (Rhddc – Gdpr) 2016 Data Protection Reform – The General Data Protection Regulations (Gdpr) 2016

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 28 Sep 2016 by Full Council

Contact: Lorraine Jones, Executive Support Email: lorraine.jones@merthyr.gov.uk.

Agenda items

 

a to z of services
A B C D E F G H I J K L M N O P q R S T U V W x Y z