Issue details

GC - Council - Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - Craffu ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf Well-Being of Future Generations (Wales) Act 2015 – Scrutiny of the Cwm Taf Public Services Board

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 5 Oct 2016 by Full Council

Contact: Lorraine Jones, Executive Support Email: lorraine.jones@merthyr.gov.uk.

Agenda items

 

a to z of services
A B C D E F G H I J K L M N O P q R S T U V W x Y z