Issue details

CE - 21st Century Schools Programme – Proposed New Build For Ysgol-Y-Graig Primary School – Consideration Of Objections To Appropriation Of Land

Decision type: Key

Decision status: For Determination

Decision due: 27 Jun 2018 by Full Council

Lead member: Councillor Kevin Gibbs

Lead director: Corporate Director (Place and Transformation)

Contact: Maria Price, Executive Support Officer Email: maria.price@merthyr.gov.uk Tel: 01685 725125.

Title (Welsh): Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif - Adeilad Arfaethedig Newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Ysgol-Y-Graig - Ystyried Gwrthwynebiadau i Gaffael Tir

Agenda items

Documents

  • CE - 21st Century Schools Programme – Proposed New Build For Ysgol-Y-Graig Primary School – Consideration Of Objections To Appropriation Of Land  

 

a to z of services
A B C D E F G H I J K L M N O P q R S T U V W x Y z