Issue details

EC LJ - Cabinet - Public Spaces Protection Order/s Restricting Access Over Five Public Highways In Merthyr Tydfil Through The Installation Of Gates

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 24 Feb 2021 by Cabinet

Contact: Lorraine Jones, Executive Support Email: lorraine.jones@merthyr.gov.uk.

Title (Welsh): Gorchymyn(Gorchmynion) Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus i Gyfyngu Mynediad Dros Bump o Briffyrdd Cyhoeddus ym Merthyr Tudful drwy Osod Gatiau

Agenda items

Documents

  • EC LJ - Cabinet - Public Spaces Protection Order/s Restricting Access Over Five Public Highways In Merthyr Tydfil Through The Installation Of Gates  

 

a to z of services
A B C D E F G H I J K L M N O P q R S T U V W x Y z