Cynghorydd Lisa Mytton

Profile image for Cynghorydd Lisa Mytton

Teitl : Cadeirydd Pwyllgor Craffu Dysgu a GALL

Plaid: Grwp Annibynnol

Electoral Division: VAYNOR

Other cynghorwyr representing this Electoral Division:

Manylion Syrjeri

Sadwrn cyntaf o bob mis, cynhaliwyd ar draws y Ward 10.00 yb. i 11 yb.
Lleoliad yn cael eu hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol a siopau/canolfannau lleol

Gwybodaeth cyswllt

Manylion Cyswllt amgen: 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Canolfan Ddinesig
Stryd y Castell
Merthyr Tudful

Ffon:  01685 387099

Ebost:  Lisa.Mytton@merthyr.gov.uk

Ffon:  01685 725284

Ebost:  lisa.mytton@merthyr.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Lisa Myttonfel VCard

Apwyntiadau i Bwyllgorau

Tymhorau mewn Swydd

  • 06/05/2008 - 07/05/2012
  • 08/05/2012 - 08/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Apwyntiadau i gwrff allanol

Gwybodaeth Ychwanegol

Yneistedd fel llywodraethwr yn Ysgol Gynradd y Graig ers 2008, ac yn aelod o Gymdeithas Rhieni ag Athrawon (GRA) yn Ysgol Babanod Brecon Road.

 

CadeiryddDysgu Oedolion yn y Gymuned ym Merthyr Tudful.

 

I weld yr Adroddiadau Blynyddol ar gyfer y Cynghorydd hwn, cliciwch ar y linc a ganlyn os gwelwch yn dda:

 

Adroddiadau Blynyddol

Etholiadau

 

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng h I L ll m N O P ph r rh s T th U w Y